ZZZ__ORGANISERsOrganisers:


  • Kazmierz Wielki University (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
  • FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji / Foundation for the Development of the Education System)
  • CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training)

Co-organisers:


Sponsors:

  • City Hotel
  • Focus Hotel
  • Urząd Miasta Bydgoszczy
Comments